Mali İşler Şubesi

MALİ İŞLER ŞUBESİ

 

Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftlik Müdürlüğü Mali İşler Şubesi, bir döner sermaye birimi olan Ziraat Fakültesi Çiftlik Müdürlüğünün satın alma, üretim, satış, satış sonrası ambar işlemleri, sayman mutemetliği, bütçenin hazırlanması ve benzeri mali işlerinin, Ç.Ü. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü nezdinde bulunan Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe kayıtlarında takip edilmesi işlerini yürütmektedir.