HAKKIMIZDA

 

KURULUŞ AMACI VE ÖNEMİ

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Fakülte Kurulunun 06.03.1980 tarih ve 213/7 sayılı kararı ile mevcut olanaklarla tarımsal üretim yapmak, elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazarlamak, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi bölümlerinin araştırma projeleri ile lisans ve lisansüstü eğitim için yer, materyal ve hizmet sağlamak, artı değer yaratarak Ç.Ü. Ziraat Fakültesi hizmetlerini desteklemek amacı ile kurulmuştur.

Uygulamalı eğitim yapan Ziraat Fakültesi için eğitimin en önemli parçalarından biri sayılan Araştırma ve Uygulama Çiftliği (AUÇ) araştırma ve geliştirme çalışmaları için vazgeçilmez öneme sahiptir. Üretime ayrılan alanlardan elde edilen gelirlerle, Fakülteye ciddi oranda maddi destek sağlayan Araştırma ve Uygulama Çiftliği, kampüs alanının bütünlüğü, doğal hayat alanlarının korunması gibi konularda işbirliği ile Üniversitemiz için büyük önem taşımaktadır.

Yaklaşık 7000 dekar arazi varlığına sahip olan Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde ağırlıklı olarak Tarla tarımı faaliyetleri yürütülmektedir. Bahçe tarımının da önemli yer tuttuğu işletmede, Hayvansal üretime ve araştırma amaçlı bölümlere ayrılan alanlar da önemli yer tutmaktadır.