YÖNETİM

Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdür, Müdür Yardımcıları ve Şube Şefleri tarafından idare edilmektedir.