Müdür Yardımcıları

Dr. Mine ÇÜRÜK (Ziraat Yük. Mühendisi)

e-mail:

Tel: 2135

Dr. Baran YAŞAR (Ziraat Yük. Mühendisi)

e-mail: barany@cu.edu.tr

Tel: 2131/116