İç Hizmetler Şubesi

İÇ HİZMETLER ŞUBESİ

 

İç Hizmetler Şubesi genel idari hizmetleri yürüten, işletme içerisinde bulunan tüm üretim şubeleri, atölyeler ve Müdüriyetin yapılması gereken destek hizmetlerini gereği şekilde yürütmekte olan birimidir.

Şubenin görevlerini dört ana başlık altında sıralayabiliriz.

  1. Güvenlik Hizmetleri
  2. Servis Hizmetleri
  3. İletişim ve Evrak Hizmetleri
  4. Sosyal Faaliyetler

Şubede tüm faaliyetler sınırlı sayıda personel ile yürütülmüş ve yürütülmeye devam etmektedir.