Tarla Şubesi

TARLA ŞUBESİ

 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Tarla Şubesi öncelikli olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan hayvancılık şubesinin temel ihtiyacı olan kaba ve kesif yem ihtiyacını karşılamaktadır. Şubemizde kaba yem; silaj ve balyadan (sap-saman ve yonca), kesif yemde üretilen danelerin kırılması ve ezilmesi işlemleri yapılarak hazırlanmaktadır. Şubemiz çiftliğimizin toplam arazi miktarının yaklaşık olarak 4.365 da’lık bölümünü kullanmakta olup, bu alanda yıllar itibariyle değişen ekim planlarına göre üretim deseni değişiklik göstermektedir. Şubemizde münavebeli olarak; buğday, tritikale, dane mısır, nohut, fiğ tohumu, fiğ ve tritikale karışımı yeşil yem, silajlık mısır ve yonca üretimleri düzenli olarak yapılmaktadır. Yaklaşık 1.900 da’lık alanda sulu tarım, geri kalan alanda kuru tarım şeklinde tarımsal üretim yapılmaktadır. Sulu tarım alanlarında yağmurlama ve damlama sulama sistemleri kullanılarak dane mısır, silajlık mısır ve yonca üretimi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yıl içerisinde üretilen ihtiyaç fazlası ürünlerin pazarlama şubemiz aracılığıyla güncel piyasa fiyatlarından satışı yapılarak döner sermayemize katkıda bulunulmaktadır.

Tarla şubesi aynı zamanda işletmenin traktör şubesi olması nedeniyle, fakültemizin araştırma bölümlerine ve arazilerine; malzeme, işgücü ve deneme alanı tahsisi taleplerini yerine getirmekle birlikte, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalara lojistik destek sağlamaktadır.