Şube Şefleri

 

 

Atölyeler Şube Şefi

Endüstri Müh. Ali İNTİZAM

Telefon: 2131/128

e-mail:

  Bahçe Şube Şefi

Ziraat Yük. Müh. M. Aytaç TÜMER

Telefon:

e:mail :

Pazarlama Şube Şefi

Dr. Baran YAŞAR (Ziraat Yük. Müh.)

Telefon:

e:mail :

  Gıda Şube Şefi

Dr. Mine ÇÜRÜK (Gıda Yük. Müh.)

Telefon:

e-mail: